KLIENT Stowarzyszenie Szkoła LIderów

PRODUCENT MEDIA CREW

Kampania informacyjna na temat wyborów samorządowych w europie. Filmy realizowane dla różnych krajów.