NYDA – film medyczny

KLIENT PWN

PRODUCENT MEDIACREW

 

Film zrealizowany na potrzeby kampnii informacyjnej dla szkół