Jesteśmy organizacją społecznie zaangażowaną

Wspieramy społeczne i kulturalne inicjatywy

Kochamy to co robimy i chcemy by świat był dzięki temu lepszy. Dlatego działamy w trzech głównych obszarach: edukacji, kultury i biznesu. Angażujemy się w Ważne projekty.

Wierzymy, że dzięki naszej pracy możemy zrobić coś dobrego. Dlatego chętnie angażujemy się w produkcje ważne z perspektywy społecznego zaangażowania. Wspieramy organizacje kultury, sztuki i inicjatywy społeczne. 

Projekty zrealizowane
Co daje społeczne zaangażowanie?

Działalność społeczna pozwala nam na budowanie pozytywnego wizerunku firmy. Pokazuje to, że jako firma jesteśmy odpowiedzialni i dbamy o dobro społeczne, co może przyciągnąć nowych klientów, inwestorów oraz pracowników. Działania społeczne pozwalają nam na zaprezentowanie wartości, jakimi kierujemy się w naszej działalności, co jest istotne dla budowania zaufania i pozytywnego wizerunku.

 

Po drugie, zaangażowanie w działalność społeczną może wpłynąć pozytywnie na relacje z klientami i pracownikami. Działania te pokazują, że firma ma wartości, o których myśli i dba nie tylko o zyski finansowe, ale także o dobro społeczności. Pracownicy, którzy czują się związani z wartościami społecznymi swojego pracodawcy, są bardziej zmotywowani i zaangażowani. Klienci natomiast są bardziej skłonni do kupowania produktów i korzystania z usług firm, które angażują się w działalność społeczną.

 

Po trzecie, zaangażowanie w działalność społeczną to sposób na wspieranie społeczności lokalnej, w której działamy. Działania takie przyczyniają się do poprawy jakości życia mieszkańców oraz do rozwoju gospodarczego regionu. W ten sposób firma może wykazać swoją społeczną odpowiedzialność i przyczynić się do poprawy warunków życia mieszkańców danego regionu.

 

Po czwarte, działalność społeczna to sposób na rozwój umiejętności pracowników. Działania takie wymagają kreatywnego myślenia i pracy z ludźmi, co pozwala na poszerzanie kompetencji pracowników. W ten sposób firma może dbać o rozwój swojego personelu i umacniać swoją pozycję na rynku pracy.

Wreszcie, działalność społeczna może przyczynić się do rozwoju biznesu poprzez poszerzenie bazy klientów i zwiększenie lojalności istniejących klientów. Klienci często wolą kupować produkty i korzystać z usług firm, które angażują się w działalność społeczną.

 

Podsumowując, zaangażowanie w działalność społeczną to sposób na budowanie pozytywnego wizerunku firmy, wzmocnienie relacji z klientami i pracownikami, wspieranie społeczności lokalnej, rozwój umiejętności pracowników oraz na wsparcie

mniej Więcej

Jesteśmy stałą częścią Instytucji wspierającej kulturę w przestrzeni pozarządowej i społecznej.

Partnerstwo technologiczne

Wspieramy instytucje zaangażowane społecznie w dziedzinie nowych mediów i produkcji filmowej.